Wordclock installatie

Ga naar je terminal en voer onderstaande commands uit:

sudo apt update && sudo apt-get upgrade
sudo apt install pip git
sudo pip install rpi_ws281x
sudo nano /boot/config.txt

Voeg onderstaande regel toe aan de config file:

dtparam=audio=off

Als je de klok met een Pi3 gebruikt kan je ook de powerled van je Pi uitzetten(deze kan nogal vervelend oplichten in het donker).

Voeg hiervoor onderstaande regels toe aan je config file:

dtparam=pwr_led_trigger=none
dtparam=pwr_led_active=off

Sla vervolgens je config file op(CTRL-X, vervolgens J of Y en enter) en reboot je Pi.

Na de reboot het volgende uitvoeren in je terminal:

git clone https://github.com/CyntechUK/Wordclock.git
cd Wordclock
sudo python main.py

Nu werkt je klok en wordt de tijd om de vijf minuten ververst.